:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ชื่อ: โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566

8 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายสุรศักดิ์ ทวีอภิรดีไข่มุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 ณ โรงเรียนบ้านสันติคีรีซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายภาคภูมิ นาเจริญ ปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ตำบลแม่สลองนอก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร