:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ชื่อ: มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ให้แก่ผู้ประสบภัยฯ จากเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

6 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

6 เมษายน 2566 นายสุรศักดิ์  ทวีอภิรดีไข่มุข นายก อบต.แม่สลองนอก ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ให้แก่ผู้ประสบภัยฯ จากเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 จำนวน 1 หลังคาเรือน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยฯ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร