:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ชื่อ: 8 พฤษภาคม 2566 มอบวัสดุมุงหลังคา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลแม่สลองนอก

8 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

8 พฤษภาคม 2566 นายสุรศักดิ์  ทวีอภิรดีไข่มุข นายก อบต.แม่สลองนอก ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบวัสดุมุงหลังคา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลแม่สลองนอก ได้แก่ บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5  รวม 1 ราย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร