:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ติดต่อเรา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
Maesalongnok Subdistrict Administration Organization
เลขที่ 110 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-765129
โทรสาร (FAX) : 053-765409
อีเมล : saraban@maesalongnok.go.th , maesalonglocal@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.maesalongnok.go.th
 Faceboook : อบต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

 

 

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น