ติดต่อเจ้าหน้าที่

110 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
call โทร 053 765129 แฟกซ์ local_printshop 053765409 อีเมล์ email maesalonglocal@hotmail.com