head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
คณะบริหาร
สมาชิกสภา อบต
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
   
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
   
สำนักงานปลัต
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
เทศกาลชิมชา ครั้งที่ ๑๕

(เปิดดู 1635 ครั้ง)
Highslide JS
ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านไทยสงวนใบชา
Highslide JS
ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านโชคจำเริญ
Highslide JS
ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านชาหมิงหยง
 
Highslide JS
ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านชาหงษ์ฝู่
Highslide JS
ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านชาประเสริฐ
Highslide JS
ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านชาโกลด์เด้นที
 
Highslide JS
ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านชาจิงจิง
Highslide JS
ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านชาเย่าซิง
Highslide JS
ผวจ.เยี่ยมร้านชาซิงหยาง
 
Highslide JS
ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านชาเหยงหงส์
Highslide JS
ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านชาหลิน
Highslide JS
คณะฯ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
 
Highslide JS
การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าลัวะ
Highslide JS
โล้ชิงช้า ชนเผ่าอาข่า
Highslide JS
สนุกสนานกับการเต้นรำอาซูไจ้ ฉลองปีใหม่
 
Highslide JS
ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านชาซิงหลง กับโครงการสบาย สบาย เที่ยวเชียงราย
Highslide JS
ผวจ.เชียงราย ชมผลงานนิทรรศการการเกษตรบนพื้นที่สูง
Highslide JS
บรรยากาศนักท่องเที่ยวชมงาน
 
Highslide JS
ช่วงแสดงพลุสี countdown 2011
Highslide JS
มุมถ่ายรูปสวยๆ
Highslide JS
ภาพคนทำงานเบื้องหลังสาวๆ
 
Highslide JS
ชมซากุระบาน
Highslide JS
โซนสินค้าชนเผ่า มีเลือกมากมาย
Highslide JS
สุขใจทำบุญบนดอยแม่สลอง ปีใหม่ ปีกระต่ายทอง 2554
 


>> ย้อนกลับ <<
 
footter
 ลิงค์หน่วยงานราชการ
จังหวัดเชียงราย | เทศบาลนครเชียงราย | ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด | ประชาสัมพันธ์เชียงราย | ตำรวจภูธรจังหวัด | ตำรวจท่องเที่ยว | ททท.ภาคเหนือเขต 2 | ด่านศุลกากรแม่สาย | สนง.พระพุทธศาสนา | ทางหลวงชนบท | ศูนย์ประสานงาน HIV | สนง.เกษตรจังหวัด | สนง.สถิติจังหวัด | สนง.เกษตรและสหกรณ์ | สนง.ประกันสังคม | สนง.ปศุสัตว์จังหวัด | สถานีอุตุนิยมวิทยา | สนง.คลังจังหวัด | ศูนย์การศึกษานอก ร.ร. | ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด


110 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
โทร 053 765129 แฟกซ์ 053765409 อีเมล์ maesalonglocal@hotmail.com

Copyright @ 2010 - 2016 maesalongnok.go.th All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft