head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
<
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
เทศกาลชิมชา ครั้งที่ ๑๕

(เปิดดู 2529 ครั้ง)

ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านไทยสงวนใบชา
 

ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านโชคจำเริญ
 

ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านชาหมิงหยง
 

ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านชาหงษ์ฝู่
 

ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านชาประเสริฐ
 

ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านชาโกลด์เด้นที
 

ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านชาจิงจิง
 

ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านชาเย่าซิง
 

ผวจ.เยี่ยมร้านชาซิงหยาง
 

ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านชาเหยงหงส์
 

ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านชาหลิน
 

คณะฯ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
 

การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าลัวะ
 

โล้ชิงช้า ชนเผ่าอาข่า
 

สนุกสนานกับการเต้นรำอาซูไจ้ ฉลองปีใหม่
 

ผวจ.เชียงราย เยี่ยมร้านชาซิงหลง กับโครงการสบาย สบาย เที่ยวเชียงราย
 

ผวจ.เชียงราย ชมผลงานนิทรรศการการเกษตรบนพื้นที่สูง
 

บรรยากาศนักท่องเที่ยวชมงาน
 

ช่วงแสดงพลุสี countdown 2011
 

มุมถ่ายรูปสวยๆ
 

ภาพคนทำงานเบื้องหลังสาวๆ
 

ชมซากุระบาน
 

โซนสินค้าชนเผ่า มีเลือกมากมาย
 

สุขใจทำบุญบนดอยแม่สลอง ปีใหม่ ปีกระต่ายทอง 2554
 


>> ย้อนกลับ <<
 
footter