พิมพ์ ย้อนกลับ

เทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม่สลอง ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2559 (เปิดดู 443)

การจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม่สลอง ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2559 ณ สนามโรงเรียนบ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย