head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
ตราองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

เมนูหลัก อบต.

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น อบต.แม่สลองนอก ได้มีโอกาสต้อนรับ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย นพ.บุญเติม ตันสุรัตน์ ที่ปรึกษา ส
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น อบต.แม่สลองนอก ได้มีโอกาสต้อนรับ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย นพ.บุญเติม ตันสุรัตน์ ที่ปรึกษา สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ ในโครงการสื่อมวลชนสัญจร จังหวัดเชียงราย เพื่อนำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ผ่านสือมวลชนไปยังสาธารณะ เรื่อง "อบต. แม่สลองนอกพบสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กมีปัญหาสุขภาพเร่งรณรงค์จัดบริการเร่งด่วนในชุมชน 8 แห่ง " ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
(เปิดดู 201 ครั้ง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


>> ย้อนกลับ <<
 
footter

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น