:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409
สวนธรรมพระธาตุแสงคำ (ถ้ำธาราคีรี) พระธาตุศรีมหาโพธิ ครูบาบุญชุ่ม พระธาตุเจดีย์เป็นแบบล้านนาประยุกต์ พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติภาคเหนือ ประเทศไทย โครงการหลวงดอยแม่สลอง จุดถ่ายภาพเช็คอินดอยแม่สลอง/จุดบริการประชาชน ตลาดชาดอยแม่สลอง  ที่ตลาดชาดอยแม่สลองมีชาให้เลือกมากมายหลายประเภทเป็นจุดศูนย์กลางการค้าดอยแม่สลอง สุสานนายพลต้วนเป็นที่บรรจุร่างของผู้นำชุมชนคนแรกบนดอยแม่สลอง จุดชมวิว ศาลาแปดเหลี่ยม 	ศาลาชมวิว ท่ามกลางป่าเขาทิวทัศน์ที่งดงาม บรรยกาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี   	พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของดอยแม่สลอง จุดชมวิวฐานสงขลา จุดชมวิว ศาลาเกรียงศักดิ์ วัดสันติคีรี บริเวณวัด สามารถมองเห็น พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี ได้ตรงกับอุโบสถของวัด ตลาดเช้าของบ้านสันติคีรีดอยแม่สลอง จุดจำหน่ายสินค้ากลุ่มสตรีดอยแม่สลอง ไร่ชาวังพุดตาล ไร่ชาบนดอยแม่สลอง มีทัศนียภาพวิวภูเขา เทือกเขา สลับซับซ้อน เป็นช่องเขาสวยงามมาก ไร่ชา 101 เป็นไร่ชาขนาดใหญ่แห่งแรกบนดอยแม่สลอง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก วัดพระธาตุสันติธรรม เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของดอยแม่สลอง