ย้อนกลับ settings_backup_restore


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙