head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 26/10/2555 เปิดอ่าน 1215 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 21/09/2555 เปิดอ่าน 1466 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ
( ประกาศเมื่อ 03/09/2555 เปิดอ่าน 1065 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 31/08/2555 เปิดอ่าน 1413 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ
( ประกาศเมื่อ 07/08/2555 เปิดอ่าน 2809 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 08/06/2555 เปิดอ่าน 1748 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 8 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 21/05/2555 เปิดอ่าน 1333 ครั้ง )
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล. พร้อมงานดินตัดและ รางระบายน้ำ คสล. ก่อสร้างถนน คสล. ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ 02/03/2555 เปิดอ่าน 1286 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 02/02/2555 เปิดอ่าน 1437 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาซื้อ จำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 02/02/2555 เปิดอ่าน 1326 ครั้ง )
ประกาศอบต. เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
( ประกาศเมื่อ 09/11/2554 เปิดอ่าน 1791 ครั้ง )
ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
( ประกาศเมื่อ 04/11/2554 เปิดอ่าน 2019 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 สาย
( ประกาศเมื่อ 27/10/2554 เปิดอ่าน 1359 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังพักน้ำและถังเก็บน้ำ คสล. พร้อมเดินท่อส่งน้ำ
( ประกาศเมื่อ 18/10/2554 เปิดอ่าน 1323 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เต๋อ
( ประกาศเมื่อ 11/08/2554 เปิดอ่าน 1339 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 27/07/2554 เปิดอ่าน 1669 ครั้ง )
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา
( ประกาศเมื่อ 04/07/2554 เปิดอ่าน 1317 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 26/05/2554 เปิดอ่าน 1659 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 25/03/2554 เปิดอ่าน 1591 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 5 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 11/03/2554 เปิดอ่าน 1504 ครั้ง )
ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ 6 ตัน
( ประกาศเมื่อ 11/03/2554 เปิดอ่าน 1761 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 07/03/2554 เปิดอ่าน 1678 ครั้ง )
ประมูลราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีประมูลด้วยระบบ
( ประกาศเมื่อ 24/01/2554 เปิดอ่าน 1953 ครั้ง )
ประกาศผลสอบราคาจ้าง
( ประกาศเมื่อ 20/09/2553 เปิดอ่าน 1558 ครั้ง )
สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าคาสามัคคี
( ประกาศเมื่อ 08/09/2553 เปิดอ่าน 1632 ครั้ง )
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด.บ้านอาแบ
( ประกาศเมื่อ 08/09/2553 เปิดอ่าน 1659 ครั้ง )
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม
( ประกาศเมื่อ 08/09/2553 เปิดอ่าน 1507 ครั้ง )
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านอาแหละ
( ประกาศเมื่อ 08/09/2553 เปิดอ่าน 1540 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11]
 
footter