:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ประธานผู้สูงอายุ
นายศักดิ์สิทธ์ เมืองแสง
ประธานผู้สูงอายุตำบลแม่สลงอนอก
โทร 061-2738788