:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายทวี ทวีอภิรดีชนะ
กำนันตำบลแม่สลองนอก
084-9861181
นายอาพี ซึมือ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
087-1798339
นายศักดิภัทร แซ่พ่าน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
080-6711102
นางสาวสุปราณี พรมสุขเกษม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
081-3812375
นายอาเจอะ หม่อปอกู่
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
064-0062300
นายเทียนฟู แซ่จัง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
093-2217826
นายบัญชา จิตวงพงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
065-2371557
นายชาย คงคาศักดา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
089-7572634
นายเกรียงไกร เมธาณิชากรกุล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
085-1070666
นายอาซ่า เมอแล่
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
084-9490983
นายอนุสรณ์ ชีวินสว่างแสง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
084-3525599
นายฟะซิง ศิริยออนันต์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
097-9212199
นายวีระ ทวีอภิรดีบารมี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
089-9543253