สมาชิกสภา
นายสุบิน ชีวินจรัสเรือง
ประธานสภา อบต.
น.ส.อุบล แซ่หวัง
รองประธานสภา อบต.
นายเอี้ยวโฮ่ แซ่จัง
ส.อบต.หมู่1
นายศักดิ์ดา ทวีอภิรดีวิทยา
ส.อบต.หมู่1
นายพิชัย ซึมือ
ส.อบต.หมู่2
นายอภิชาติ คีรีเจริญทรัพย์
ส.อบต.หมู่2
นายเกรียงศักดิ์ รุ่งลภัสดา
ส.อบต.หมู่3
นายรังสรรค์ เบียวเช
ส.อบต.หมู่3
นายเชฐพร ยิ่งยศวิบูลกุล
ส.อบต.หมู่4
นายจักรชัย อภิกมลชัย
ส.อบต.หมู่4
นายอาหลา หมี่โป๊ะ
ส.อบต.หมู่5
นายอาซือ แย่แบวกู่
ส.อบต.หมู่5
นางกว๋อฟัง แซ่หยาง
ส.อบต.หมู่6
นายเทียนฟู แซ่จัง
ส.อบต.หมู่6
นายพีระศักดิ์ รุ่งลักษมี
ส.อบต.หมู่7
นายอาจู เชอมือ
ส.อบต.หมู่7
นายนที เชอมือ
ส.อบต.หมู่8
นายมงคล เบียชิ
ส.อบต.หมู่8
นายสุบิน ชีวินจรัสเรือง
ส.อบต.หมู่9
นายจิ้งหยง แซ่จุง
ส.อบต.หมู่9
นายไพศาล โซ่เซ
ส.อบต.หมู่10
นายอาโซ วุยซือ
ส.อบต.หมู่10
นายสุวิทย์ กันทรประดิษฐ์
ส.อบต.หมู่11
นางจารุวรรณ กิตติศัพท์ธารา
ส.อบต.หมู่11
น.ส.อุบล แซ่หวัง
ส.อบต.หมู่12
นายอาโซ มาเญอะ
ส.อบต.หมู่12
นายสุรชัย พิมลธิติกุล
ส.อบต.หมู่13
นางสาวสลิดา แซ่จัง
ส.อบต.หมู่13