:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ชื่อ: โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝา คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายหลัก ระยะที่ 2 เชื่อมต่อระยะแรก (บ้านแม่เต๋อ) หมู่ที่ 10

วันที่ลงประกาศ: 16 พ.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_89_28_3_289.pdf