:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ชื่อ: ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 5 บ่อ บ้านกลาง(เฮกะ) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 24 พ.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_91_4_55_623.pdf