head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
คณะบริหาร
สมาชิกสภา อบต
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
   
สำนักงานปลัต
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
Untitled Document
จิบชาดี มีประโยชน์

 

ชาอูหลงของดีจากดอยแม่สลอง

         ชาอูหลง หรือ อูหลงฉา ในภาษาจีนกลาง ตรงกับภาษาอังกฤษว่า black dragon tea นั่นก็คือ
ชามังกรดำ โดยคำว่า อู แปลว่า ดำ หลง แปลว่า มังกร และ ฉา ก็คือ ชา


         ชาอูหลง เป็นยอดชาอันดับหนึ่งของโลก และพันธุ์ที่ดีควรมาจากพันธุ์ชิงซินอูหลงที่ประเทศไต้หวัน อีกทั้งการเลือกแหล่งปลูกที่เหมาะสม เช่น ดอยแม่สลอง ประการสำคัญคือ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร อากาศเย็นจัด และปลอดจากสารพิษ จึงจะได้ใบชาที่มีคุณภาพ
ซึ่งเป็นใบชาที่เก็บเฉพาะใบยอด 3 ใบแรก ให้ประโยชน์มากมาย เช่น ป้องกันโรคเบาหวาน ป้องกันโรคหอบหืด ป้องกันฟันผุ ช่วยชะลอความชรา ช่วยขับปัสสาวะ ป้องกันโรคหัวใจ ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง เป็นต้น

         ชาเป็นหนึ่งในของฝากที่ขึ้นชื่อของเชียงราย เพราะเป็นแหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีแหล่งเพาะปลูกขนาดใหญ่อยู่ที่ดอยแม่สลองแห่งนี้ พันธุ์ชาที่นำมาปลูก มีหลายชนิดด้วยกันทั้ง อัสสัม (พันธุ์พื้นเมือง) อูหลงก้านอ่อน อูหลงเบอร์ 12 ชิงชิง เป็นต้น

         ชาของดอยแม่สลองที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันคือ ชาอูหลงก้านอ่อน เพราะมีกลิ่นที่หอมและรสชาติดีไม่แพ้ชาอูหลงของไต้หวันซึ่งเป็นต้นตำรับ เมื่อซื้อใบชาแล้วแต่ยังไม่มีอุปกรณ์ในการชงชาก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายชาทั้งชุดชงชา เหยือกชา ชุดถ้วยดมกลิ่นชาที่มีลวดลายสวยงามมีทั้งที่นำเข้ามาจากไต้หวันและจีน


 
footter