head

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ

ภาพกิจกรรม

เว็บบอร์ด

เอกสารดาวน์โหลด

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ระบบยื่นคำร้องออนไลน์

วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต New!!
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
Untitled Document

1.1 รูปสถานที่พักบนดอยแม่สลอง

 

 

ชื่อที่พัก
ที่อยู่/เบอร์ติดต่อ
จำนวนห้องพัก
อัตราที่พัก
รูปภาพ
1. พนารีสอร์ท 13/4 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-009
19 ห้อง
ราคาห้องละ
200 - 600 บาท/คืน
2. โรงแรมฟาง ฟาง อินน์ 18/4 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-349
12 ห้อง
ราคาห้องละ
800-1,200 บาท /คืน
3. โรงแรมซินแซ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-026,
087-185-1978
ห้องพัก
20 ห้อง

บ้านพัก
10 หลัง
ราคาห้องละ
50 บาท / ห้อง

ราคาหลังละ
300 บาท / คืน
4. แม่สลองวิลล่า 5 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-039,
053-765-114-9
ห้องพัก
60 ห้อง

บ้านพัก
30 หลัง
ราคาห้องละ
600 - 1,200 บาท/คืน

ราคาหลังละ
2,400 บาท/คืน
5. คุ้มนายพลรีสอร์ท 58 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-001-3
ห้องพัก
10 ห้อง

บ้านพัก

10 หลัง
ราคาห้องละ
600 – 1,000 บาท / คืน

ราคาหลังละ

800 – 2,000 บาท / คืน
6. ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท 779 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-496-7 ,086-185-2351
ห้องพัก
36 ห้อง

บ้านพัก

15 หลัง
ราคาห้องละ
ช่วงปกติ
800 บาท / คืน
ช่วงเทศกาล
1,500 บาท / คืน

ราคาหลังละ
2,500 บาท / คืน

7. แม่สลองรีสอร์ท 8/8 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-014-8 , 053-765-132-4
ห้องพัก
24 ห้อง

บ้านพัก
51 หลัง
ราคาห้องละ
500 บาท/ คืน

ราคาหลังละ
700 – 1,500 บาท / คืน
8. ลิตเติ้ลโฮมเกสท์เฮ้าส์ แอนด์ บังกาโล 31 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-389 , 085-724-0626
ห้องพัก
4 ห้อง

บ้านพัก

7 หลัง
ราคาห้องละ
200-300 บาท/ คืน

ราคาหลังละ

500-800 บาท / คืน

9. แม่สลอง เมาเทิ่น โฮม

 


หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765142 , 084-611-9508  

บ้านพัก Low – High Season
Zone A
 
A1-4 = 4 หลัง 800 – 1,600 บาท/คืน
A5 = 1 หลัง 1,600 – 2,500 บาท/คืน

Zone B

 
B1-4 = 4 หลัง 500 – 1,000 บาท/คืน

กางเต็นท์

Zone บน
24 หลัง
Zone ล่าง
20 หลัง
100 บาท ต่อคน
มีเต็นท์ให้เช่า 4 หลังๆ ละ 400 บาท
มีห้องน้ำ และอาบน้ำบริการ 4 ห้อง

บริการอาหาร

 
- Set ABF 80 บาท
- ข้าวต้มเห็ดหอม
- อาหารตามสั่ง
45 บาท
10. บ้านซือ ซือ 053-765-053
12
Low – High Season
500-800 บาท/คืน
11. บ้านหอมหมื่นลี้ 053-765-271
5 ห้อง
Low – High Season
800-1,500 บาท/คืน
12. โรงแรมแสงอรุณ 119/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-029 , 089-112-2808
8 ห้อง
13. บ้านไออุ่น 119/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 089-894-4580
6 ห้อง
Low – High Season
800-1,500 บาท/คืน
14. อาข่าเกสท์เฮาส์ 119/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-103
8 ห้อง
50-150 บาท/คืน
15. เหมยซิน 7/7 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 083-581-9276
8 ห้อง
600-1,000 บาท/คืน

16. ที่พักกางเต็นท์

16.1 จุดชมวิวบ้านกลาง 70/1 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สลองนอก
อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ 053-710-024
กางเต็นท์ได้ 30 หลัง ราคาหลังละ 100 บาท / หลัง / วัน
16.2 สวนชาเย่าซิง โทรศัพท์ 089-266-6512 กางเต็นท์ได้ 30 หลัง ราคาหลังละ 100 บาท / หลัง / วัน
16.3 ต้นชา โทรศัพท์ 086-656-7491 กางเต็นท์ได้ 40 หลัง ราคาหลังละ 100 บาท / หลัง / วัน
16.4 ไร่ชาวังพุดตาล โทรศัพท์ 089-995-4066 กางเต็นท์ได้ 50 หลัง ราคาหลังละ 100 บาท / หลัง / วัน
16.5 โรงเรียนบ้านสันติคีรี โทรศัพท์ 053-765-250 กางเต็นท์ได้ 10 หลัง ราคาหลังละ 100 บาท / หลัง / วัน
16.6 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม โทรศัพท์ 053-765-248-9 กางเต็นท์ได้ 15 หลัง ราคาหลังละ 100 บาท / หลัง / วัน
16.7 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ โทรศัพท์ 053-765-051 กางเต็นท์ได้ 20 หลัง ราคาหลังละ 100 บาท / หลัง / วัน

 

17. โฮมสเตย์

     17.1 โฮมสเตย์บ้านกลาง           โทรศัพท์ 053-710024, 085-0386362 / 053-765129
     17.2 โฮมสเตย์บ้านจะบูสี           โทรศัพท์ 081-0213992/053-765129
     17.3 โฮมสเตย์บ้านอังหล่อ         โทรศัพท์ 053-765415/053-765129
     17.4 โฮมสเตย์บ้านโลจังชน       โทรศัพท์ 085-0300644/053-765129
     17.5 โฮมสเตย์บ้านแม่เต๋อ         โทรศัพท์ 081-289-3766

-

 
ร้านอาหาร
เบอร์โทรศัพท์
แม่สลองวิลล่า
วังพุดตาล
คุ้มนายพล
ห้องอาหารซากุระ แม่สลองรีสอร์ท
ห้องอาหารดอยหมอกดอกไม้
อิ่มโภชนา
น้องอิ่มโภชนา
ซาลีมา
เล่าซางโภชนา
สวีทแม่สลอง
สน สน
ข้าวซอยอิสลาม
ไออุ่น
ต้นชา
ผิงผิง
โทร. 053-765-114-9
โทร. 053-765-094
โทร. 053-765-309
โทร. 053-765-014-8
โทร. 053-765-496-7
โทร. 053-765-297
โทร. 053-765-309
โทร. 053-765-088
โทร. 053-765-342
โทร. 081-855-4000
โทร. 053-765-081
โทร. 053-765-080
โทร. 089-894-4580
โทร. 085-038-2177
โทร. 080-571-9869
 
footter