โรงแรม/ที่พัก/รีสอร์ท
[ เปิดอ่าน 7 ครั้ง ]
1. พนารีสอร์ท
13/4 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-009

13/4 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-009

 

19 ห้อง

ราคาห้องละ
200 - 600 บาท/คืน