โรงแรม/ที่พัก/รีสอร์ท
[ เปิดอ่าน 6 ครั้ง ]
2. โรงแรมฟาง ฟาง อินน์
18/4 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-349

18/4 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-349

 

12 ห้อง

ราคาห้องละ
800-1,200 บาท /คืน