โรงแรม/ที่พัก/รีสอร์ท
[ เปิดอ่าน 4 ครั้ง ]
3. โรงแรมซินแซ
199 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-026, 087-185-1978

199 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-026, 
087-185-1978

ห้องพัก            
20 ห้อง
ราคาห้องละ
50 บาท / ห้อง
บ้านพัก
10 หลัง
ราคาหลังละ
300 บาท / คืน