โรงแรม/ที่พัก/รีสอร์ท
[ เปิดอ่าน 3 ครั้ง ]
4. แม่สลองวิลล่า
5 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-039, 053-765-114-9

5 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-039, 
053-765-114-9

 

ห้องพัก
60 ห้อง
ราคาห้องละ
600 - 1,200 บาท/คืน
บ้านพัก
30 หลัง
ราคาหลังละ
2,400 บาท/คืน