โรงแรม/ที่พัก/รีสอร์ท
[ เปิดอ่าน 5 ครั้ง ]
5. คุ้มนายพลรีสอร์ท
58 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-001-3

58 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก 
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-001-3

 

ห้องพัก 
10 ห้อง
ราคาห้องละ
600 – 1,000 บาท / คืน
บ้านพัก 
10 หลัง
ราคาหลังละ
800 – 2,000 บาท / คืน