โรงแรม/ที่พัก/รีสอร์ท
[ เปิดอ่าน 5 ครั้ง ]
6. ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท
779 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-496-7 ,086-185-2351

779 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-496-7 ,086-185-2351

ห้องพัก
36 ห้อง 
ราคาห้องละ
ช่วงปกติ
800 บาท / คืน
ช่วงเทศกาล
1,500 บาท / คืน
บ้านพัก 
15 หลัง
ราคาหลังละ 
2,500 บาท / คืน