โรงแรม/ที่พัก/รีสอร์ท
[ เปิดอ่าน 6 ครั้ง ]
7. แม่สลองรีสอร์ท
8/8 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-014-8 , 053-765-132-4

8/8 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-014-8 , 053-765-132-4

 

ห้องพัก 
24 ห้อง 
ราคาห้องละ 
500 บาท/ คืน
บ้านพัก
51 หลัง
ราคาหลังละ 
700 – 1,500 บาท / คืน