โรงแรม/ที่พัก/รีสอร์ท
[ เปิดอ่าน 11 ครั้ง ]
9. แม่สลอง เมาเทิ่น โฮม
หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765142 , 084-611-9508

หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765142 , 084-611-9508

 

บ้านพัก Low – High Season
Zone A  
A1-4 = 4 หลัง 800 – 1,600 บาท/คืน
A5 = 1 หลัง 1,600 – 2,500 บาท/คืน

Zone B
 
B1-4 = 4 หลัง 500 – 1,000 บาท/คืน

กางเต็นท์

Zone บน
24 หลัง
Zone ล่าง
20 หลัง
100 บาท ต่อคน
มีเต็นท์ให้เช่า 4 หลังๆ ละ 400 บาท
มีห้องน้ำ และอาบน้ำบริการ 4 ห้อง

บริการอาหาร
 
- Set ABF 80 บาท
- ข้าวต้มเห็ดหอม
- อาหารตามสั่ง
45 บาท