โรงแรม/ที่พัก/รีสอร์ท
[ เปิดอ่าน 4 ครั้ง ]
10. บ้านซือ ซือ
053-765-053

12 ห้อง 

Low – High Season
500-800 บาท/คืน