โรงแรม/ที่พัก/รีสอร์ท
[ เปิดอ่าน 4 ครั้ง ]
11. บ้านหอมหมื่นลี้


โทร. 053-765-271   

 

5 ห้อง  Low – High Season
800-1,500 บาท/คืน