โรงแรม/ที่พัก/รีสอร์ท
[ เปิดอ่าน 6 ครั้ง ]
12. โรงแรมแสงอรุณ
119/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-029 , 089-112-2808

119/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-029 , 089-112-2808

 

8 ห้อง