โรงแรม/ที่พัก/รีสอร์ท
[ เปิดอ่าน 2 ครั้ง ]
13. บ้านไออุ่น
119/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 089-894-4580

119/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 089-894-4580

 

6 ห้อง  

Low – High Season
800-1,500 บาท/คืน