โรงแรม/ที่พัก/รีสอร์ท
[ เปิดอ่าน 5 ครั้ง ]
14. อาข่าเกสท์เฮาส์
119/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-103

119/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 053-765-103

 

8 ห้อง  50-150 บาท/คืน