โรงแรม/ที่พัก/รีสอร์ท
[ เปิดอ่าน 7 ครั้ง ]
15. เหมยซิน
7/7 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 083-581-9276

7/7 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 083-581-9276

 

8 ห้อง

600-1,000 บาท/คืน