โรงแรม/ที่พัก/รีสอร์ท
[ เปิดอ่าน 9 ครั้ง ]
16. ที่พักกางเต็นท์


16.1 จุดชมวิวบ้านกลาง 70/1 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สลองนอก 
อำเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย 57110 
โทรศัพท์ 053-710-024
กางเต็นท์ได้ 30 หลัง ราคาหลังละ 100 บาท / หลัง / วัน
16.2 สวนชาเย่าซิง โทรศัพท์ 089-266-6512 กางเต็นท์ได้ 30 หลัง ราคาหลังละ 100 บาท / หลัง / วัน
16.3 ต้นชา โทรศัพท์ 086-656-7491 กางเต็นท์ได้ 40 หลัง ราคาหลังละ 100 บาท / หลัง / วัน
16.4 ไร่ชาวังพุดตาล โทรศัพท์ 089-995-4066 กางเต็นท์ได้ 50 หลัง ราคาหลังละ 100 บาท / หลัง / วัน
16.5 โรงเรียนบ้านสันติคีรี โทรศัพท์ 053-765-250 กางเต็นท์ได้ 10 หลัง ราคาหลังละ 100 บาท / หลัง / วัน
16.6 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม โทรศัพท์ 053-765-248-9 กางเต็นท์ได้ 15 หลัง ราคาหลังละ 100 บาท / หลัง / วัน
16.7 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ โทรศัพท์ 053-765-051 กางเต็นท์ได้ 20 หลัง ราคาหลังละ 100 บาท / หลัง / วัน